Číslo zasadnutia
3/2019
Dátum zasadnutia
16.04.2019
Číslo uznesenia
35/2019
Bod programu
11
Znenie uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob

1. SCHVAĽUJE
uzatvorenie Dohody o mimosúdnom vysporiadaní záväzkov účastníkov medzi Obcou Chorvátsky Grob a spoločnosťou PMA, spol. s.r.o.
2. SPLNOMOCŇUJE
starostku obce v predmetnej veci konať

7
0
2
0
2
Meno poslanca Hlasovanie poslanca
Bálintová Katarína
Za
Baník Luboš
Za
Bungyi Gábor
Za
Cedulová Kristína
Za
Fatulová Patrícia
Za
Granec Ján
Za
Kaffan Róbert
Zdržal sa
Michálková Dana
Neprítomý
Selep Jozef
Zdržal sa
Turinič Ferdinand
Neprítomý
Valocká Beata
Za
overené
Overovateľ
Kaffan Róbert, Valocká Beata
podpísal
29.04.2019
29.04.2019
Dôvod
Back to Top