Číslo zasadnutia
3/2019
Dátum zasadnutia
16.04.2019
Číslo uznesenia
33/2019
Bod programu
9
Znenie uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob

A. SCHVAĽUJE
Výšku členského príspevku obce ChG v OŠK ChG na rok 2019 vo výške 10.000 € a nominuje za člena dozornej rady OŠK p. Kristínu Cedulovú.

9
0
0
0
2
Meno poslanca Hlasovanie poslanca
Bálintová Katarína
Za
Baník Luboš
Za
Bungyi Gábor
Za
Cedulová Kristína
Za
Fatulová Patrícia
Za
Granec Ján
Za
Kaffan Róbert
Za
Michálková Dana
Neprítomý
Selep Jozef
Za
Turinič Ferdinand
Neprítomý
Valocká Beata
Za
overené
Overovateľ
Kaffan Róbert, Valocká Beata
podpísal
29.04.2019
29.04.2019
Dôvod
Back to Top