Číslo zasadnutia
3/2019
Dátum zasadnutia
16.04.2019
Číslo uznesenia
31/2019
Bod programu
7
Znenie uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob

SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 5/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 6/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob

9
0
0
0
2
Meno poslanca Hlasovanie poslanca
Bálintová Katarína
Za
Baník Luboš
Za
Bungyi Gábor
Za
Cedulová Kristína
Za
Fatulová Patrícia
Za
Granec Ján
Za
Kaffan Róbert
Za
Michálková Dana
Neprítomý
Selep Jozef
Za
Turinič Ferdinand
Neprítomý
Valocká Beata
Za
overené
Overovateľ
Valocká Beata, Kaffan Róbert
podpísal
29.04.2019
29.04.2019
Dôvod
Back to Top