Číslo zasadnutia
3/2019
Dátum zasadnutia
16.04.2019
Číslo uznesenia
28/2019
Bod programu
3
Znenie uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob

A. SCHVAĽUJE:
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chorvátsky Grob č. 2/2019 – Štatút Obce Chorvátsky Grob
2. Ruší sa VZN č. 1/2015 – Štatút obce Chorvátsky Grob zo dňa 5.2.2015

9
0
0
0
2
Meno poslanca Hlasovanie poslanca
Fatulová Patrícia
Za
Cedulová Kristína
Za
Bungyi Gábor
Za
Baník Luboš
Za
Bálintová Katarína
Za
Valocká Beata
Za
Turinič Ferdinand
Neprítomý
Selep Jozef
Za
Michálková Dana
Neprítomý
Kaffan Róbert
Za
Granec Ján
Za
overené
Overovateľ
Valocká Beata, Kaffan Róbert
podpísal
29.04.2019
29.04.2019
Dôvod
Back to Top